/ 1 نظر / 8 بازدید
زهرا

سلام غزال جان... از نظر من این یادداشتت قشنگترین یادداشت بود... عجیب به دلم نشست... می دونی این احساس واقعیه که هر روز عمیق و عمیق تر می شه و عادت در این نوع احساس هیچ جایی نداره... حتی وقتی پیشمی دلم برات تنگ می شه باز!!!!