/ 1 نظر / 6 بازدید
زهرا

زندگی ی جور سهل ممتنعه... آسون اما سخت... سخت اما آسون... زندگی دیگه...زندگی گرمی دل های به هم پیوسته ست، تا در آن دوست نباشد همه درها بسته ست. هی فلانی! زندگی شاید همین باشد؟ یک فریب ساده و کوچک. آن هم از دست عزیزی که تو دنیا را جز برای او و جز با او نمی خواهی... راستی پیشاپیش تولدت مبارک[گل][گل][گل]