/ 1 نظر / 7 بازدید
مروارید

به نام او غزال! من باز با تو احساس همزاد بودن کردم: از یه چیزایی ذوق می کنم که دوستام همینطوری می مونن که من چه بیخودی ذوق می کنم! می دونی چه قد خوشحالم که این حرفو بهم می زنن؟ حس می کنم هنوز زنده ام.