/ 1 نظر / 7 بازدید
مروارید

به نام او غزال بعضیا اینطوری هستن. باور کن گاهی اوقات که آدم جوش میاره پاراگراف آخری که نوشتی رو با خودش زمزمه می کنه. اما نمی تونه انجامش بده چون دلش راضی نمی شه. که اگه به پاراگراف آخرت عمل هم بکنه، نا آرومه. چون اونی که ته دلش می خواد نیست. باور کن هستن کسایی که قدرتو می دونن. برای همینه که وقتی پای صحبت از اون آدم باز می شه، جز خوبی ازش نمی گن.